YARATICI AVRUPA MASASI TÜRKİYE

Yaratıcı Avrupa Programı'ndan çıkılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı

08.11.2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9371 Karar Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşmanın 31/12/2016 Cumartesi Günü Saat 24:00 İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar” gereği, ülkemiz Yaratıcı Avrupa Programından çıkmıştır.

Programdan çıkılmış olması nedeniyle, ülkemizden proje sahibi olarak başvuru yapılması mümkün değildir. Ancak, proje başvuru rehberlerinde aksine bir ifade bulunmadığı sürece, ülkemiz kurum ve kuruluşları projelerde ortak/iştirakçi olarak yer alabilirler.