YARATICI AVRUPA MASASI TÜRKİYE

Medya

MEDYA ALT PROGRAMI:

Aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:  

- Piyasalara erişim (Maksimum AB katkısı: %60)

   - Aksiyon 1: Avrupalı görsel işitsel sektör profesyonelleri için fiziksel piyasalara erişim

   - Aksiyon 2: Görsel işitsel sektör profesyonelleri için tasarlanan çevrimiçi araçlar

   - Aksiyon 3: Ortak tanıtım aktiviteleri

 

- İzleyici geliştirme (Maksimum AB katkısı: %60)

   - Aksiyon 1: Film okuryazarlığı girişimleri

   - Aksiyon 2: İzleyici geliştirme girişimleri

 

- Film festivalleri (AB hibe tutarı 19.000 - 75.000 € arasında olup, hibe tutarı festivalde gösterilen film sayısına göre değişmektedir)

 

- Eğitim (Maksimum AB katkısı: %60)  (Film ve televizyon endüstrisi profesyonelleri için sürekli mesleki eğitim veren eğitim sağlayıcılar ve kuruluşlar)