YARATICI AVRUPA MASASI TÜRKİYE

Program Hakkında

PROGRAM HAKKINDA:

Önemli Not:
 
08.11.2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9371 Karar Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşmanın 31/12/2016 Cumartesi Günü Saat 24:00 İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar” gereği, ülkemiz Yaratıcı Avrupa Programından çıkmıştır.

Programdan çıkılmış olması nedeniyle, ülkemizden proje sahibi olarak başvuru yapılması mümkün değildir. Ancak, proje başvuru rehberlerinde aksine bir ifade bulunmadığı sürece, ülkemiz kurum ve kuruluşları projelerde ortak/iştirakçi olarak yer alabilirler.


Creative Europe Programı, AB tarafından kültür ve görsel-işitsel sektörlerin desteklenmesi için oluşturulmuş olan bir birlik programıdır. Program 2007-2013 döneminde “Culture Programme” ve “Media Programme” başlıkları altında uygulanmış ve 2014 yılından itibaren “Creative Europe” adını almıştır.

Toplam bütçesi (2014-2020) 1.46 milyar Avro olan program kapsamında aşağıdaki alanlar desteklenmektedir:

- Kültür sektörü girişimleri

- Görsel-işitsel sektör girişimleri

- Sektörler arası işbirliği (Yeni iş modellerine ilişkin deneyim paylaşımı ve uluslararası politika geliştirilmesi alanlarında işbirliğinin teşviki)

 

PROGRAMIN AMAÇLARI:

- Kültür ve diğer yaratıcı sektörlerin, dijital çağın ve küreselleşmenin fırsatlarından yararlanmasını desteklemek,

- Sektörlerin ekonomik potansiyeline, sürdürülebilir büyümesine, istihdama ve sosyal entegrasyona katkı sağlamak,

- Avrupa’nın kültür ve medya sektörlerinin, yeni uluslararası fırsatlara, pazarlara ve kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak.

 

KATILIMCI ÜLKELER:

-28 AB Üye Ülkesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

- EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda)

- Diğer Avrupa ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna)

 

DESTEKLENEN SEKTÖRLER VE KURULUŞLAR:

Programda el sanatları, görsel sanatlar, sahne sanatları, yayıncılık ve yazılı medya, müzik endüstrisi, radyo ve televizyon, sinema endüstrisi, yeni medya ve yazılım, mimari, reklamcılık ve tasarım sektörleri desteklenmekte olup anılan sektörlerde en az 2 yıldır faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz dernek ve vakıflar, üniversiteler, özel şirketler, belediyeler, ajanslar ve kamu kurumları proje başvurusunda bulunabilir.