YARATICI AVRUPA MASASI TÜRKİYE

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

Türkiye Ulusal Ajansı,  Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesi için tıklayınız.